ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χρήσιμες πληροφορίες για τα σύστημα παρακολούθησης (CCTV)

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή αλλιώς CCTV (Closed Circuit Television) είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας (σε ορισμένα συστήματα είναι δυνατή και η καταγραφή ήχου). Τα βασικά του μέρη είναι η συσκευή καταγραφής, η οθόνη και η κάμερα. Mπορούμε να διακρίνουμε τα διαθέσιμα συστήματα CCTV σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των καμερών με το υπόλοιπο σύστημα.

 

Είδη κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV)

1. Ασύρματο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

Οι κάμερες συνδέονται με το υπόλοιπο σύστημα (οθόνη και σύστημα καταγραφής) ασύρματα.

Πλεονεκτήματα

- Το χαμηλό κόστος εγκατάστασης

- Η δυνατότητα εύκολης αναδιάταξης και φορητότητας του όλου συστήματος

- Η δυνατότητα τοποθέτησής τους σε σημεία όπου είναι δυσχερής η ανάπτυξη ενσύρματης εγκατάστασης

Μειονεκτήματα
- Η επικοινωνία των ασύρματων καμερών με το υπόλοιπο σύστημα προϋποθέτει την ύπαρξη μιας αποκλειστικής συχνότητας στην οποία πραγματοποιείται η μετάδοση του σήματος της εικόνας

- Η παρουσία παρεμβολών που μπορούν να επηρεάσουν την μεταδιδόμενη εικόνα

- Η ποιότητα της εικόνας η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με την εικόνα που παρέχει ένα ενσύρματο σύστημα

- Οι περιορισμοί ως προς την απόσταση μεταξύ των καμερών και του υπόλοιπου συστήματος λόγω του φαινομένου εξασθένησης σήματος

Σημείωση: Η ασύρματη σύνδεση δεν συνεπάγεται την παντελή απουσία καλωδίου, αφού η ηλεκτρική τροφοδοσία τους είναι πιθανόν να πραγματοποιείται ενσύρματα και όχι με τη χρήση μπαταριών

 

2. Ενσύρματο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

Οι κάμερες στα κυκλώματα της συγκεκριμένης κατηγορίας συνδέονται με την οθόνη και το σύστημα καταγραφής με τη βοήθεια καλωδίου.

Πλεονεκτήματα
- Η ποιότητα της εικόνας αφού υπάρχει παντελής απουσία παρεμβολών

- Η δυνατότητα τοποθέτησης των καμερών σε μεγάλη απόσταση από το υπόλοιπο σύστημα

Μειονεκτήματα
- Περισσότερες εργασίες κατά την εγκατάσταση

- Η περιοχή που παρακολουθείται είναι σαφώς ορισμένη λόγω των περιορισμών φορητότητας των καμερών

Σημείωση: Υπάρχουν κάμερες που δίνουν την δυνατότητα επιλογής ασύρματης ή ενσύρματης σύνδεσης με το υπόλοιπο σύστημα.

Μέρη κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV)

1. Σύστημα καταγραφής

Α. Αναλογικός Καταγραφέας

Η αναλογική καταγραφή της εικόνας των καμερών μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μίας VCR (Videocassette Recorder) συσκευής. Οι συσκευές αυτές μπορούν να καταγράψουν, κατά μέσο όρο, εικόνες video διάρκειας 8 ωρών.

Β. Ψηφιακός Καταγραφέας (DVR - Digital Video Recorder)

Όπως είναι προφανές οι καταγραφείς της κατηγορίας αποθηκεύουν την εικόνα σε ψηφιακή μορφή. Οι ψηφιακοί καταγραφείς συνήθως μπορούν να υποστηρίξουν 1,4,8 ή 16 κανάλια (επί της ουσίας κάμερες) και διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στους αυτόνομους και στους καταγραφείς που βασίζονται σε αρχιτεκτονική υπολογιστή.

α) Αρχιτεκτονικής Η/Υ

Οι καταγραφείς της κατηγορίας ουσιαστικά είναι DVR κάρτες που τοποθετούνται εντός Η/Υ. Ως εκ τούτου η ύπαρξη πύργου ή rack είναι απαραίτητη. Το σχετικό DVR λογισμικό υποστηρίζει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες όπως συμπίεση, μετατροπή της εικόνας σε μορφή αρχείου, αναπαραγωγή του αρχείου, έλεγχο της κάμερας και της οθόνης. Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό σκληρό δίσκο.

β) Αυτόνομοι καταγραφείς

Οι αυτόνομοι καταγραφείς, όπως υποδεικνύει και η ονομασία τους, αποτελούν ξεχωριστές συσκευές. Επί της ουσίας επιτελούν την ίδια λειτουργία με τους καταγραφείς αρχιτεκτονικής Η/Υ, δηλαδή καταγράφουν ψηφιακά δεδομένα.

 

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν τα καταγραφικά συστήματα που αναφέρονται παραπάνω.

 Συστήματα καταγραφής Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Αναλογικός Καταγραφέας
  • Χαμηλό κόστος αγοράς
  • Υποδεέστερη ποιότητα καταγραφής σε σχέση με τους ψηφιακούς καταγραφείς

 Αρχιτεκτονικής Η/Υ

  • Δυνατότητα αναβάθμισης και προσαρμογής του συστήματος στις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη. Π.χ σύνδεση νέου σκληρού δίσκου ή συσκευής DVD-RW
  • Ευαισθησία στους υιούς των υπολογιστών λόγω της χρήσης λογισμικών Η/Υ
  • Ανάγκη για βασική κατάρτιση περί των Η/Υ από τον χειριστή
Αυτόνομοι καταγραφείς
  • Ευκολία λειτουργίας τους (πρόκεται για plug & play συσκευές)
  • Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
  • Περιορισμένες δυνατότητες αναβάθμισης λόγω χρησιμοποίησης συγκεκριμένου λογισμικού

 

2. Οθόνη

Α. Οθόνη CCTV

Η CCTV οθόνη είναι υψηλής ευκρίνειας και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται πλήρως την υψηλή ανάλυση video που καταγράφουν οι κάμερες. Επιπρόσθετα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. H CCTV οθόνη μπορεί να είναι CRT ή LCD, έγρωμη ή ασπρόμαυρη.

Β. Τηλεόραση & Οθόνη Η/Υ

Τόσο η τηλεόραση όσο και η οθόνη ενός Η/Υ μπορούν να αποτελέσουν μία λύση χαμηλού κόστους για την προβολή των εικόνων που καταγράφονται από τις κάμερες. Όμως και στις δύο περιπτώσεις, οι συσκευές αυτές δεν είναι κατασκευασμένες για συνεχή λειτουργία και πιθανόν να μην εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες ανάλυσης των καμερών.

3. Κάμερα

Αποτελούν το πλέον βασικό τμήμα ενός κλειστού κυκλώματος αφού αποτελούν τα "μάτια" του όλου συστήματος. Οι κάμερες ασφαλείας μπορούν να διαχωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες με βάση: α) το χώρο εγκατάστασης για τον οποίο είναι κατάλληλες, β) τον τύπο της κάμερας, γ) ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες τους και δ) τον αισθητήρα τους.

Α. Χώρος εγκατάστασης

α) Εξωτερικές

Συνήθως είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε άσχημες καιρικές συνθήκες και σε προσπάθειες βανδαλισμού τους. Λόγω των παραπάνω ορισμένες κάμερες της κατηγορίας αυτής είναι εξοπλισμένες με θερμαντικές διατάξεις ή ανεμιστήρες, ενώ άλλες βρίσκονται εντός προστατευτικού περιβλήματος. Συνήθως οι εξωτερικές κάμερες πρέπει να ανταπεξέλθουν του προβλήματος χαμηλού φωτισμού και για αυτό το λόγο είναι εφοδιασμένες με τεχνολογία υπέρυθρης ακτινοβολίας ή νυχτερινής & ημερήσιας λήψης.

β) Εσωτερικές

Όπως είναι προφανές από την ονομασία τους προορίζονται για χρήση εντός κτιριακών εγκαταστάσεων και για αυτό το λόγο δεν παρουσιάζουν την ίδια ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες όπως οι εξωτερικές κάμερες.

4. Πρόσθετα εξαρτήματα

Εκτός από τα βασικά μέρη που έχουν ήδη περιγραφεί, ένα CCTV σύστημα μπορεί να εξοπλιστεί με πρόσθετα εξαρτήματα, τα βασικότερα των οποίων παρατίθενται στη συνέχεια:

Α. Switcher

Πρόκειται για τη μονάδα που επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ των συνδεδεμένων καμερών του συστήματος με σκοπό την προβολή ή την καταγραφή της αντίστοιχης εικόνας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι με τη χρήση του switcher επιτυγχάνεται η προβολή/ καταγραφή της εικόνας μίας κάμερας κάθε φορά σε πλήρη ανάλυση.

Β. Quadsplitter

Επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή, στην οθόνη του CCTV συστήματος, των εικόνων που καταγράφουν 4 συνδεδεμένες με τη συσκευή κάμερες.

Με τη βοήθεια του quadsplitter μπορεί να καταγραφεί η εικόνα μίας κάμερας κάθε φορά ή η εικόνα και από τις τέσσερις κάμερες στο ¼ της ανάλυσης.

Γ. Video multiplexers

Οι video multiplexers επιτρέπουν τη ταυτόχρονη καταγραφή πολλαπλών εικόνων πλήρους ανάλυσης, στο συνδεδεμένο με αυτούς καταγραφικό, παρέχοντας βελτιωμένη και πληρέστερη καταγεγραμμένη παρακολούθηση σε σχέση με τους switcher και quadsplitter.


  • 24410 29536
  • 24410 42130

Newsletter