Μελετες

Μελέτες Ανελκυστήρων

Η κάθετη μετακίνηση ανέκαθεν αποτελούσε επιστήμη που εξελίχθηκε ραγδαία την τελευταία δεκαετία με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και του βιοτικού επιπέδου. Μηχανικοί ανελκυστήρες με τεχνολογία Inverter (V.V.V.F.), ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο με gearless μηχανές, υδραυλικοί ανελκυστήρες και ειδικές κατασκευές για ανελκυστήρες πάρκινγκ, εμπορευμάτων, νοσοκομειακοί κ.λπ. αποτελούν τις βασικές επιλογές των πολιτών για να μετακινούνται με ασφάλεια. Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ, αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις δυνατότητες που μας προσφέρει η εξέλιξη της νέας τεχνολογίας στον χώρο μας και σεβόμενοι το περιβάλλον, έχουμε την δυνατότητα μελέτης και σχεδιασμού κάθε είδους εγκατάστασης, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη.

meletes01

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ευθύνη της Διοίκησης

Πολιτική Ποιότητας

H φήμη της ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ – Χ. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ βασίζεται στην ικανότητά της να εγκαθιστά υψηλής ποιότητας ηλεκτροκίνητους και υδραυλικούς ανελκυστήρες, εναρμονισμένους με τα Κοινοτικά πρότυπα, σε ανταγωνιστικές τιμές και στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της. Πολιτική της ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ – Χ. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ είναι η εφαρμογή και διατήρηση προδιαγραφών, στο σύστημα Ποιότητας της εταιρείας και στα παραγόμενα προϊόντα, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών της και η ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Οι στόχοι της εταιρείας για την ποιότητα είναι οι παρακάτω :

  • Να προμηθεύεται ηλεκτροκίνητους και υδραυλικούς ανελκυστήρες ή εξαρτήματα αυτών, τα οποία να είναι εναρμονισμένα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.
  • Να εγκαθιστά ηλεκτροκίνητους ή υδραυλικούς ανελκυστήρες, οι οποίοι να είναι εναρμονισμένοι με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
  • Να τηρεί το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης.
  • Να ανταποκρίνεται άμεσα στις παρατηρήσεις και τα παράπονα των πελατών της.
  • Να συντηρεί τους ανελκυστήρες της, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και υγιεινής της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

Επιτυγχάνοντας τους παραπάνω στόχους, οι πελάτες της ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ – Χ. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ θα προμηθεύονται προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ποιότητα και αξιοπιστία.
Η Διοίκησης της ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ – Χ. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ για να υποστηρίξει την επιτυχία των παραπάνω στόχων και για να αποδείξει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την ποιότητα, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001:2000 ως προς την οδηγία 95/16/ΕΚ (Ενότητα Δ). Για αυτό το σκοπό έχουμε στην διάθεσή μας το κατάλληλο προσωπικό ακολουθούμε τις κατάλληλες διαδικασίες και παρέχουμε την απαραίτητη εκπαίδευση και τους πόρους ώστε η συμμόρφωση προς την ποιότητα να είναι διαρκής και απρόσκοπτη. Το προσωπικό της εταιρίας, έχει ευαισθητοποιηθεί και εκπαιδευτεί σε θέματα ποιότητας και κατανοεί αυτήν την πολιτική ποιότητας, εφαρμόζοντάς την σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης.
Το Σύστημα Ποιότητας προβλέπει διαδικασίες αξιολόγησης, συντήρησης και βελτιώσεις με δυνατότητα αναθεωρήσεων και ανασκοπήσεων ώστε σε κάθε χρονική περίοδο να εξασφαλίζεται η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του. Προβλέπει επίσης Οδηγίες Εργασίας προς τους εργαζομένους ώστε ο τρόπος εργασίας τους να είναι εναρμονισμένος με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρίας. Εξασφαλίζεται έτσι η μείωση του κινδύνου εγκατάστασης και συντήρησης ελαττωματικού προϊόντος και η άμεση συμμόρφωση των ενδεχομένων αστοχιών. Σημειώνουμε δε ότι η τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας είναι υποχρεωτική για τους εργαζομένους της Εταιρίας μας και γενικά όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με αυτήν.

Η τήρηση ενός διαρκούς ανοιχτού καναλιού με τους πελάτες εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μηνυμάτων, θετικών ή αρνητικών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Δίνεται πάντα ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών.

meletes02

meletes03

  • 24410 29536
  • 24410 42130

Newsletter