Συντηρησεις

Συντηρήσεις Ανελκυστήρων

Σε κάθε πολυόροφη οικοδομή η εγκατάσταση που καθημερινά «δίνει εξετάσεις» είναι ο ανελκυστήρας, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένα μεταφορικό μέσο, και σαν τέτοιο χρειάζεται προσοχή στην κατασκευή του, στην ασφαλή λειτουργία του, στην επιμελή συντήρησή του και την ασφάλισή του για ζημιές στον ίδιο ή αστική ευθύνη προς τρίτους. Η εικόνα και η κατάστασή του ανελκυστήρα τελικά χαρακτηρίζει ολόκληρο το κτίριο!

Η τακτική συντήρηση των έργων μας, η άμεση επισκευή και διόρθωση κάθε δυσλειτουργίας , αποτελεί την συνέχεια των υπηρεσιών μας , ώστε να εξασφαλίζεται μια αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία, με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών μας.Ένας ευχαριστημένος πελάτης αποτελεί την καλύτερη πιστοποίηση του έργου μας. Κάθε χρονική στιγμή της ημέρας ,το προσωπικό της εταιρείας μας είναι έτοιμο να επέμβει άμεσα με σκοπό την αποκατάσταση κάθε βλάβης. Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ διατηρεί ένα μηχανογραφικό πρόγραμμα ελέγχου και καταγραφής των ανελκυστήρων.

sintiriseis01      sintiriseis02

Η Συντήρηση στην ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ

Η μακροζωία ενός ανελκυστήρα εξαρτάται από:

 • Την ποιότητα της εγκατάστασης
 • Tην ποιότητα του υλικού
 • και την ποιότητα της συντήρησης
 • τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς επίσης και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα.τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα με: 
  • α. εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων και
  • β. καθαρισμό - λίπανση όλων των εξαρτημάτων, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Ο αριθμός των συντηρήσεων που εκτελεί η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ δεν είναι μικρότερος από 12 τον χρόνο για ανελκυστήρες σε κτίρια με ανώτατο όριο πλήρων διαδρομών 10.000 σε εβδομαδιαία βάση. Σε ανελκυστήρες που υπερβαίνουν αυτό το όριο, ο αριθμός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 24 σε ετήσια βάση.

Η συντήρηση που παρέχεται από την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ εστιάζεται στην διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος και της ασφάλειας λειτουργίας αυτού. Με πλήρη γνώση των αναγκών των πελατών μας, προσφέρουμε αξιοπιστία τόσο στα υλικά που χρησιμοποιούμε, όσο και στην ταχύτητα για την άμεση και πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

sintiriseis03   sintiriseis04

Συμφωνητικό σύμφωνα με τον νόμο για την συντήρηση

Με αυτόν το τύπο συμφωνητικού συντήρησης, η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ προσφέρει:

 • Ποιότητα συντήρησης
 • Λίπανση εξαρτημάτων
 • Γρήγορη ανταπόκριση στις βλάβες
 • Ρύθμιση των μηχανοκίνητων εξαρτημάτων
 • Άμεση εκτέλεση επισκευών μετά από αίτημα ή έγκριση του πελάτη
 • Δωρεάν επίσκεψη σε περίπτωση βλάβης και χρέωση μόνο ανταλλακτικών εφόσον χρειαστούν.
 • Δωρεάν αναλώσιμα συντήρησης όπως λάδια γράσο λιπαντικά σπρέι και εξαρτήματα που δεν ξεπερνούν το κόστος των 02.00 €
 • Ασφάλιση του ανελκυστήρα
 • Επικοινωνία με τον πελάτη και τεχνική υποστήριξη
 • Επίβλεψη
  Συντήρηση ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
 • Διατήρηση των εγκαταστάσεων του ανελκυστήρα (μηχ/σιο-τροχ/σιο) σε αρίστη κατάσταση
 • Παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα
 • Καθαρισμός πυθμένα - μηχανοστασίου - οροφής θαλάμου και το σύνολο του φρεατίου
 • Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό της αγοράς για την συντήρηση και κάθε είδους εργασία στον ανελκυστήρα για ποιοτικό, άμεσο, αξιόπιστο αποτέλεσμα.
 • 40 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην εγκατάσταση την συντήρηση και αναπαλαίωση ανελκυστήρων.

Συμφωνητικό πλήρους συντήρησης με ανταλλακτικά

Με αυτόν το τύπο συμφωνητικού συντήρησης, η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ προσφέρει χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη πλην της μηνιαίας:

 • Ποιότητα συντήρησης
 • Αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε υλικού
 • Οργανωμένους ελέγχους δοκιμών για την αξιοπιστία των επισκευών
 • Γρήγορη ανταπόκριση στις βλάβες
 • Ασφάλιση του ανελκυστήρα
 • Επικοινωνία με τον πελάτη και τεχνική υποστήριξη
sintiriseis05   sintiriseis06
 • 24410 29536
 • 24410 42130

Newsletter