Εργα 100kW

Έργα 100kW

Νέο φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στην Καρδίτσα από την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ - ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υλοποιήθηκε στη περιοχή της Καρδιτσομάγουλας, Χαλβανία, στην Καρδίτσας από την εταιρία ΧΡ. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ φωτοβολταϊκό πάρκο 99,84KW σε γήπεδο με μεικτά συστήματα στήριξης.

Στην εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν 6 τριφασικοί inverter του οίκου SMA, STP 17.000TL. Για την συγκεκριμένη εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν 384 πάνελ RENESOLA JC 260S-24/dB (260 W). Το σύστημα στήριξης είναι κινητής βάσης (tracker). Στο πάρκο έχουν εγκαταστάθει 9 tracker της εταιρίας DEGER

Η εταιρία ΧΡ. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ αναλαμβάνει την προετοιμασία και υποβολή του απαραίτητου φακέλου για την υλοποίηση του έργου, τη σχεδίαση, μελέτη, την προμήθεια των υλικών, την κατασκευή και τις υπηρεσίες συντήρησης της εγκατάστασης.

erga01

Νέο φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στην Καρδίτσα από την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ - ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υλοποιήθηκε στη περιοχή της Αρτεσιανού στην Καρδίτσας από την εταιρία ΧΡ. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ φωτοβολταϊκό πάρκο 99,84KW σε γήπεδο με μεικτά συστήματα στήριξης.

Στην εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν 6 τριφασικοί inverter του οίκου SMA, STP 17.000TL. Για την συγκεκριμένη εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν 384 πάνελ RENESOLA JC 260S-24/dB (260 W). Το σύστημα στήριξης είναι κινητής βάσης (tracker). Στο πάρκο έχουν εγκαταστάθει 9 tracker της εταιρίας DEGER.

erga02

Φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στην Καρδίτσα από την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ - ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υλοποιήθηκε στη περιοχή της Καρδιτσομάγουλας στην Καρδίτσας από την εταιρία ΧΡ. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ φωτοβολταϊκό πάρκο 99,84KW σε γήπεδο με μεικτά συστήματα στήριξης.

Στην εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν 7 τριφασικοί inverter του οίκου SMA, 3 inverter STP 12.000TL και 4 inverter STP 15.000TL. Για την συγκεκριμένη εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν 416 πάνελ RENESOLA JC240S-24/dB. Το σύστημα στήριξης είναι μεικτό, αποτελείται απο διπάσσαλες βάσεις και σύστημα κινητής βάσης (tracker). Στο πάρκο έχουν εγκαταστάθει 9 tracker της εταιρίας ELVITIL

Η εταιρία ΧΡ. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ αναλαμβάνει την προετοιμασία και υποβολή του απαραίτητου φακέλου για την υλοποίηση του έργου, τη σχεδίαση, μελέτη, την προμήθεια των υλικών, την κατασκευή και τις υπηρεσίες συντήρησης της εγκατάστασης.

erga03

Φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στην Καρδίτσα από την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ - ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Υλοποιήθηκε στο Πεδινό Καρδίτσας από την εταιρία ΧΡ. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ φωτοβολταϊκό πάρκο 99,94KW σε γήπεδο με σταθερές βάσεις.

Στην εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν 6 τριφασικοί inverter του οίκου SMA, 5 inverter STP 17.000TL και 1 inverter STP 10.000TL. Για την συγκεκριμένη εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν 526 μονοκρισταλικά πάνελ RENESOLA JC190S-24/dB. Το σύστημα στήριξης είναι διπάσσαλο της εταιρίας ALUMIL με τυπολογία 106-Χ25.

erga04

erga05

  • 24410 29536
  • 24410 42130

Newsletter